Verwerkingsverantwoordelijke

Naam: Camping de Kemperplas

Adres: Hoge Veldweg 4

Postcode: 7046 AC Vethuizen

Email: info@kemperplas.nl

KvK:                                         

Juridische rechtsvorm: V.O.F. J. Kempers

Verwerkingsactiviteit

Camping de Kemperplas kan persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Camping de Kemperplas en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Camping de Kemperplas verstrekt. 

Doeleinde van de verwerking

Camping de Kemperplas verwerkt uw persoonsgegevens onder andere om:

  • Toeristenbelasting aan te geven
  • telefonisch contact met u op te kunnen nemen
  • u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Camping de Kemperplas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om deze doelen te realiseren. Uw gegevens worden niet bewaard indien er geen reservering met u tot stand komt.

 Categorie├źn van persoonsgegevens

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Email adres

Wettelijke basis voor verwerking

Op basis van toestemming is de verwerking van de gegevens toegestaan. De gegevens worden niet gedeeld met derden en de gegevens worden niet verzameld  d.m.v. profiling.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Camping de Kemperplas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Datalek

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstige datalek is geconstateerd. Er hoeft alleen een datalek aan Autoriteit Persoonsgegevens gemeld te worden, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. De betrokkene hoeft alleen ge├»nformeerd te worden als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer.